A/B-TESTNING

Ett A/B-test är ett test som genomförs av ett verktyg för att jämföra två olika varianter av webbplatsen. Besökarna delas up och så att en halva ser en version av webbplatsen och den andra halvan ser den andra versionen. Anledningen till att man vill jobba med dessa är för att du tydligt kan se genom små/stora förändringar på sidan vad som drar uppmärksamhet, leder till konverteringar, minskar bounce-rate osv.

Att A/B-testa är viktigt för konverteringsoptimeringen då man kan se vad som verkligen optimerar sidan. Ex, ändring av en knappfärg, ändrar text på första sidan osv. Genom att testa idéer så kan man se vilken version av webbplatsen leder till mer trafik. Men för att detta ska fungera bra, så behöver man mycket trafik för tillförlitlig statistik. Har man dock sämre trafik så är ett alternativ att A/B-testa under en längre period (exempelvis, 1 månad).

Google Optimize är ett A/B-test verktyg som möjliggör en att testa två versioner av webbplatsen mot varandra för att därefter se vilken av dem som presterar bäst.

Vad kan testas? Man kan testa idéer som man tror påverkar konverteringsoptimeringen, såsom:

Ändra färg på en knapp

Ändra texten på framsidan

Ändra på menyn eller synliggöra tjänster/produkter redan på första sidan

Byta layout på en sida

Lägga till en bild på en sida

Efter att man A/B-testat och därefter fått ett resultat på vilken version av sidan som presterat bäst så byter man till den bättre versionen som standardsida.