CONTENT

Har du någonsin hört talas om VEPA?

När man skapar innehåll så vill man att det skall vara intressant och stärka varumärket.

V–> Värdeskapande: Innehållet ska kännas och upplevas som värdefullt.

E–> Egen egendom: Det skall vara på ens egen egendom, men gärna spridas till andra parter.

P–> Pågående: Det gäller att innehållet skall vara pågående så intresset hålls konstant med konsekvent innehåll.

A–> Innehållet bör skapa affärsnytta.